10 de març de 2012

Miting a Manresa de la Unió de Vinyaters (10-07-1911)

El Pla de Bages, 10 de juliol de 1911, núm.2155

"Miting a Manresa de la Unió de Vinyaters de Catalunya
[...].
El dinar.
La Cambra Agrícola, va organitzar un ápat en obsequi als oradors de l’Unió de Vinyaters quan ápat que estigué servit pel acreditat fondista senyor Cortina, duenyo de La Catalana [...].
Entre’ls comensals que serien en número de cinquata regná germanor, familiaritat [...].
Al destaparse’l xampany, se iniciaren els brindis pronunciantne de ben entusiastes saturats de germanor y desitjant que la Unió de Vinyaters pugi assolir el seu regenerador programa, els senyors [...] Trulls, Vintró, de Navarcles [...]."