2 de març de 2012

Preparatius per la Festa Major i noves de la carretera de Talamanca (06-02-1911)

El Pla de Bages, 6 de febrer de 1911, núm.2031

"De Navarcles.- Promet veures molt concorreguda la festa major d’aquest poble en honor del seu patró Sant Valentí que s’escau el dimars dia 14 del corrent.
Está contractada la renombrada orquestra Els Muxins de Sabadell y probablement una orquesta de Manresa amenisará les festes ab una escullida audició de sardanes que ha iniciat el Centre Catalá Autonomista.
-Estan molt avensades les obres de la carretera de Talamanca a n’aquesta població y que es continuació de la de Tarrassa a Talamanca.
Els treballs des la Tatgera fins a Talamanca estan ja acabats."