2 de març de 2012

Programa de la festa major d'hivern de 1911 (11-02-1911)

El Pla de Bages, 11 de febrer de 1911, núm.2036

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Festa major
Seguex treballantse activament en els preparatius de la festa major que en honor del nostre Patró Sant Valentí, celebrarem els dies 13. 14 y 15 del corrent.
S’ha publicat ha el programa que es el següent:

Religioses.
Dia 13.- Al mitj dia repic general de campanes anunciant la procsimitat de la festa.
A les 7 de la tarda completes a gran orquesta pels Muxins de Sabadell.
Al sortir l’orquesta recorrerá els carrers de la vila eczecutant boniques composicions.
Dia 14.- Festa del Sant Patró. A les deu ofici solemne a tota orquesta ab assistencia de les Autoritats.
El sermó está a cárrec del ilustrat sacerdot Rnt. Don Jaume Bosch, beneficiat de la Seu de Manresa.
La funció de la tarde es comensará a quarts de quatre y després se fará la tradicional professó en la que es portarán les venerandes reliquies del Sant Tutelar de aquesta.

Cíviques.
A les nou del vespre, al teatre de l’Escola Dominical es posará en escena el precios drama El puntal de la casa y la pessa Blanc y Negre.
-En el Centre Catalanista celebraran una vetllada artística literaria musical, acabant ab una audició de sardanes.
En el cine es projectaran películes escullides y les societats anuncien festes familiars per aquets dies.
Hi ha animació y tot fa creure que nostra festa major será molt concorreguda.

-El dia 15 a les 10 es celebrará un ofici en sufragi dels patricis morts durant l’any."