1 de març de 2012

Proposta de subasta de la nova carretera cap a Manresa i la instal·lació d'electricitat (18-01-1911)

El Pla de Bages, 18 de gener de 1911, núm.2016

"De la Diputació.- En la sessió celebrada ahir pel Cos provincial, el diputat senyor Pelfort, va presentar una proposició demanant que s’acordi treure a subasta el camí veïnal de Navarcles a la carretera de Manresa, passant pel pont de Cabrianes a Sampedor.
El senyor March, després d’algunes oportunes aclaracions sobre la conveniencia y necessitat d’unir els pobles del Pla de Bages y de la obligació en que està la Diputacíó de construir dits camins, va aderirse a la proposició del senyor Pelfort.
[...].
-Va aprovarse el informe del projecte presentat per don Joan Esquius pera l’instalació de la electricitat a Navarcles."