11 de març de 2012

Un carlista ven escapularis (26-05-1872)

L'Esquella de la Torratxa, esquellot 4, 26 de maig de 1872, pàgina 4.

A la secció "Última hora":

"Lo dia de Pasqua se va presentá á la Iglesia de Navarcles un home desconegut y pujant á la trona va dirijirse als feligresos aquells, dientloshi entre altres cosas que tenia uns escapularis que posantlos ell mateix estaban lliures de que 'ls toqués cap bala y que 'ls punyals se trencaban avans de penetrar en lo cós que portés dits escapularis. Dos dias va permaneixer aquest subjecte á la porta de la Iglesia venent escapularis, ab consentiment del senyor rector. 
Vaja, que hi ha molta llana'ls clatells encara, quant s'usan aquets medis per embaucar la gent á pendrer las armas en favor de una causa tant rovellada com la carlista."