3 de març de 2012

Un navarclí a la junta de la Cambra Agrícola (01-03-1911)

El Pla de Bages, 1 de març de 1911, núm.2051

"Cambra Agrícola.- Va reunirse el diumenge últim el Junta General ordinaria la Cambra Agrícola del Pla de Bages.
Es procedí a la renovació de la Junta Directiva quedant constituïda pels següents senyors:
[...]
Valentí Vintró (vocal)
[...]"