11 d’abril de 2012

Mort del fabricant Francesc Soler Padró (27-11-1912)

El Pla de Bages, 27 de novembre de 1912, Núm.2565

"Després de llarga malaltia ha mort en la pau del Senyor, el respectable compatrici don Francisco Soler y Padró.
El finat era home de gran intelligencia y esperit comercial y económic, a la vegada que actiu y laboriós.
A Navarcles comensá el senyor Soler y Padró l’industria de teixits a la ma, intruduint a na aquesta industria tecstil algunes innovacions que l’acreditaren de inteligent y treballador.
Alguns anys després fundá la societat industial bax la raó social Soler Padró y cia encarregantse de la fábrica anomenada del “Guix” de la que’n fou gerent fins a una edat molt avansada.
En son tracte social se distingia per la seva amabilitat y cortesia.
Ha mort a la edat de 90 anys confortat amb els Sants Sagraments.
A la seva apreciable família enviem el testimoni de nostre condol per tan irreparable pérdua."