24 de maig de 2012

Els sardanistes venen a Navarcles per la Festa Major (14-02-1907)

El Pla de Bages, 14 de febrer de 1907, núm.861

"Promet veures molt concorreguda la festa major que’l poble de Navarcles celebrará el diumenge pròcsim. De Manresa son moltes les famílies que pensen assistiri com son en gros número, un centenar pròecsimament, de socis del Foment Sardanista de Bages. Aquesta novella y ja important entitat catalana, ens prega fem avinent que, els que vulguin fer la escursió a peu se reuniran a la una a la Plassa de Casa Caritat, y’ls que vagin en carruatjes sortirán de la Plassa Major a les dugues. Aquest ultims poden passar a recullir la contrassenya a la Plana botiga del senyor Jaume. També’s recomana a tots els que tinguin la típica barretina que caracterisa als catalans, la portin pera quan arribin a Navarcles poguer saludar al poble a la catalana. Tenim notícies que a Navarcles regna gran entusiasme pera rebrer als manresans. Actes axís formenten la germanor dels pobles."