5 de maig de 2012

Participació a una subscripció popular pels actes de Solidaritat Catalana (09-04-1906 i 13-04-1906)

El Pla de Bages, 9 d’abril de 1906, núm.612; 13 d’abril de 1906, núm.615

"Suscripció popular pera contribuir a sufragar els gastos que originin els actes organisats per la Comissió de Solidaritat Catalana
[...] 
Navarcles Martí Clapera 1 pta. 
[...]"

Continua la llista un dies després:

"[...] 
Navarcles 
Enric Camprubí 0,25 ptes. 
Carme Camprubí 0,25 ptes. 
Enrica Camprubí 0,25 ptes
Beneta Camprubí 0,25 ptes 
Ramona Camprubí 0,25 ptes. 
Adela Camprubí 0,25 ptes. 
Ferran Camprubí 0,25 ptes. 
Tomasa Camprubí 0,25 ptes.
[...]"