5 de maig de 2012

Xerrada sobre Sant Benet per l'arquitecte Coll i Vilaclara (11-08-1906)

El Pla de Bages, 11 d’agost de 1906, núm.712

"Demá diumenge, a les sis de la tarde tindrá lloc en el “Centre Escursionista de Bages” domiciliat en l’estatge de la “Lliga Regional” una conferencia sobre’l venerable cenobi de Sant Benet de Bages, que, en sustitució de la resenya que havia de fer sobre una escursió al Mitjdia de Fransa ( y que queda aplasada per mes endavant) donará l’ilustrat jove´N Josep Coll y Vilaclara de Sant Pons. Es projectaran algunes vistes de Sant Benet per medi del megascop del estudiós jove’N Valeri Caldas, a qui, pera mostrar mes complertament les ventatjes del seu aparell, se li ha pregat y atentament ha accedit, que projectés una sèrie de postals del “centre Escursionista” formada per les que envien al Centre els socis y amics en sos viatjes y escursions. [...]."