23 d’octubre de 2012

Funeral d'en Domingo Escayola i les camilleres per Pàsqua (04-04-1908)

El Pla de Bages, 4 d'abril de 1908, pàgina 2.

A la secció "Cronica de la Comarca":

"Navarcles
Funeral. - Camilleres
El pròcsim dilluns a l'iglésia parròquial es celebrarán solèmnes funerals per l'ánima del que fou veí y propietari d'aquèt pòble dòn Domingo Escayòla.
Donades les simpaties de que gosava el finat y les moltes relacions y amistats ab que conta la seva apreciable família, s'espera que els pius sufragis se veurán molt concorreguts.
- Les societats corals L'Armonia Navarclènse y La Estrella s'afanyen a ensajar les camilleres que sortirán a cantar el dissapte de Pásqua.
Es llástima que'ls tradicionals cants que alegren l'esperit al arribar a la Pásqua florida, se convertèxin devegades en cants mortificants per son carácter polític o humorístic.
Aquèsta costúm en actes de la significació còm les tradicionals camilleres, hauria a nòstre enténdre de desterrarse, dóncs, per Pásqua es diada d'alegria y no de mortificació.
Desitjaríem que'ls còros navarclins tinguessin en compte aquèsta observació ciutadana d'amic.
¿A fè, que be hi ha pròu bònes composicions per cantar que han fet immortals als grans mèstres Bartomeus y Clavé. Y ab mès motiu dèuen cantarse pesses d'aquests [xxx] compositors, ja que'ls nòstres còros pertenèxen a la federació dels Clavé.
Armonia es lo que s'ha de buscar, no [xxx] disidències ni rencunies."