30 d’octubre de 2012

Poema d'Esteve Camprubí sobre l'11 de setembre (09-1912)

Sol Ixent, Any I, Setembre 1912, Núm 8

Als màrtirs. 11 de setembre de 1714

¿Què és aquest córrer y frissar la gent,
armats els punys y'ls ulls encesos d'ira?
Què és aquest neguit y esvalotament
que dintre la ciutat arreu s'ovira?

Prou ho sabém: el poble qui amatent
damunt del invasor furient se tira;
el poble qui combat heroicament
y defensant ses llivertats espira.

Honor y gloria als héroes, titans
qui al viure esclaus, volgueren morí avans,
a eczemple de la vella urbs numantina!

Honor y gloria als martres catalans
qui al món mostraren ésser forts y grans
en l'èpica jornada septembrina!

Esteve Camprubí Mercader