23 d’octubre de 2012

Una passa de "dengue" i crònica de les caramelles (23-04-1908)

El Pla de Bages, 23 d'abril de 1908, pàgina 2.

A la secció "Cronica de la Comarca":

"Navarcles
Malalts. - Caramelles
Fa un temps rúfol y variable impròpi del temps que som, lo que es causa de que hi hagi molts malalts sent ben pòques les famílies que el dèngue regnant no hagi agafat a algún individuu.
Per donar una idèa que's el dèngue a n'aquèsta població, basti dir que han estat parades moltes màquines de les fábriques per malaltia dels treballadors.
Afortunadament la passa no oferèx gravetat.
- El dissapte de Pásqua algún còro sortí a cantar les caramelles que no pòden dirse tradicionals, sino modernistes ab la circunstancia no sé si agravant de fero ab una llenga que no es pas la seva.
Axò pòt considerarse efectes del rutinarisme.
Lo que va cridar l'atenció de tothòm, fou una còlla de nòys de 13 a 14 anys que portá ven faxa y barretina vermèlla y espardènyes a tall de catalá. Aquèts nòys cantaven unes ayroses y inspirades caramelles, a quines donaven la tonada del himne catalanista Els Segadors.
El mèstre era el nòstre benvolgut amic el conegut y ilustrat catalanista En Mauro Muntaner qui rebé moltes felicitacions per la seva òbra que contribuèx al desenròtllo de la cultura y a inculcar els sentiments de pátria als nòys que son els hòmes que han de formar la societat vinenta.
Unim les nòstres corals felicitacions a les rebudes merescudament pel nòstre amic dòn Mauro Muntaner."