16 de novembre de 2012

Homenatge al diputat Creixell (06-04-1923)

La Veu de Catalunya, Any 33, Núm.8424, 6 d'abril de 1923, pàgina 13.

"A MANRESA
Homenatge al diputat senyor Creixell
El dilluns de Pasqua se celebrà, a l'Hotel de Sant Domingo, l'acte d'homenanatge pels alcaldes del districte, al diputat En Josep Creixell, per la seva brillantíssima i exemplar actuació de representant a Corts. Assistiren a l'acte, tots els 25 alcaldes del districte, i els últims ex-alcaldes, els diputats de la Mancomunitat, senyors Ferran Valls i Minoves, l'advocat de Barcelona senyor Clot Junoy i En Lluís Escobet. Trameteren llur adhesió, el vice-president de la Diputació senyor Borràs i l'ex-diputat a Corts, pel districte, N'Antoni Arderiu.
En Valentí Vintró, alcalde de Navarcles i president de l'Associació d'alcaldes del districie, pronuncià un sentit discurs, fent present al senyor Creixell l'homenatge col·lectiu dels representants populars del districte de Manresa, i demanant-li el nom per a la pròxima campanya electoral. Assegura que la compenetració existent entre els pobles de la comarca i el segment més sà i important de la ciutat de Manresa, portaran la candidatura del senyor Creixell a un triomf esclatant Acabà victorejant a Catalunya i al diputat.
Contesta el senyor Creixell amb un brillant parlament, dient, que en treballar amb la major bona voluntat a favor dels interessos del districte, ho han fet més que complir amb el seu deure i amb la promesa que va fer en presentar-se par diputat.
[...].
Acabà el senyor Creixell el seu eloqüent discurs dient que, encara que li representa un gros sacrifici, accepta l'honor d'anar novament en candidatura pel districte de Manresa, puix no s'atreveix a desairar els valuosos i amables requeriments que a l'efecte porta rebuts, prometent treballar, com fins ara amb totes les seves forces en profit dels seus representats. (És calorosamant ovacionat.)
[...].
Després de l'àpat, exquisidament servit, l'alcalde de Navarcles féu remesa al senyor Creixell d'una artistica i rica placa amb la següent inscripció: A En Josep Creixell Iglesias, diputat a Corts. Els alcaldes del districte de Manresa. Testimoni d'agreiment per la seva actuació meritòria i desinteressada. MCMXXIII.
El senyor Creixell clogué l'acte amb cordials paraules d'agraïment."