20 de gener de 2013

Inauguració del nou pont de Sant Benet de Bages (08-07-1922)

La Veu de Catalunya, Any 32, Núm.8205, 8 de juliol de 1922, pàgina 5.

A la secció "De les terres catalanes", des de Manresa:

"El nou pont de Sant Benet de Bages 
Amb gran solemnitat va celebrar-se la inauguració d'un nou pont sobre el Llobregat, construït per encàrrec, pels senyors successors d'Isidre Puig i Companyia, al terme del veí poble de Navarcles, i prop de l'històric monestir de Sant Benet. 
Després de la benedicció del nou pont, en la qual cerimònia foren padrins don Josep Monegal i donya Montserrat de Caralt i Puig, la distingida concurrència fou obsequiada amb un esplèndid àpat. 
Entre els comensals hi figuraven a la presidència el doctor Muñoz, el diputat per Manresa don Josep Creixell, el senyor comte de Caralt, els diputats de la Mancomunitat don Joaquim Borràs i don Iu Minoves, les autoritats civils i eclesiàstiques de Manresa i altres distingides personalitats. 
El diputat senyor Creixell va pronunciar un eloqüent brindis, en el qual al·ludint al caràcter de la festa, digué que així com el pont que inauguraven significava un element de progrés material, les classes prepotents s'havien de preocupar també d'estendre altres ponts, que salvant les diferències socials fossin viaductes de pau i harmonia que les unissin amb els humils, perquè amb una compenetració mútua poguessin, amb el treball de tots, aconseguir, la prosperitat completa. 
El senyor Creixell fou molt aplaudit. 
Unes breus paraules de remerciament als assistents, pronunciades pel senyor comte de Caralt, donaren acabament a l'acte, que va resultar lluïdíssim. 
Els concurrents, després de visitar l'històric monestir de Sant Benet, acompanyats del seu restaurador i propietari, l'eminent pintor En Ramon Casas, en diferents autos es dirigiren a Barcelona i Manresa."