8 de juliol de 2015

Una ressenya de "Navarcles. Notes històriques" (05-1911)

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Any XXI, núm.196, maig de 1911, pàgina 163.

A la secció "Butlletí de Bibliografia" s'inclou la següent ressenya:

"Navarcles. Notes històriques, per Mn. Fortià Solà. — Formant un volum de prop d'unes cent cinquanta planes y varis gravats, ha aparegut aquest estudi monogràfic, l'utilitat del qual no hem de deixar de remarcar. Treballs d'aquesta naturalesa són els que ens manquen a Catalunya, ja que, per medi de generalitats y obres voluminoses que molt vulguin abarcar, mai tindrem un estudi complet y perfet de la nostra terra. Limitant-nos tant sols an aquells llocs que'ns siguin ben coneguts es com se pot fer obra ben profitosa. Això es el que ha fet Mn. Solà en l'obra de que'ns ocupem y que ve a contribuir a la definitiva constitució de la bibliografia històrica de Catalunya, com ab molt bon encert diu el nostre distingit consoci D. Lleonci Soler y March en el pròleg d'aquest estudi de Navarcles, complet baix tots aspectes, y portat a cap per son autor ab tota cura y pacient afecte."