13 de setembre de 2015

L'Assumpció Sallarès demana protecció per a la seva filla (08-1935)

Apostolat Claretià, Any V, núm.62, agost de 1935, pàgina 501.

A la secció "Favors obtinguts":

"Navarcles
La Sra. Assumpció Sallarès, ens comunica que trobant-se una filla seva en una situació molt difícil, var acudir a la protecció del Beat P. Claret que els atorgà la gràcia demanada. Agraïdes, publiquen la gràcia com van prometre i entreguen a més 5 ptes. d'almoina."