13 de setembre de 2015

S'aprova el pla de camins veïnals (11-03-1910)

Bages Ciutat, 11 de març de 1910, pàgina 2.

"PLAN DE Camins vehinals
La Diputació provincial ha aprobat en principi el projecte de Plan de camins vehinals formulat en onze del passat mes de Febrer per la Direcció d'Obres públiques provincials. Per lo que's refereix an aquest partit es el que a continuació exposém:
[...].
De Navarcles a Talamanca. 9'251 [Kms.]
[...].
De Navarcles a Callús per Cabrianas y Sampedor. 11'927 [Kms.]
[...]."