4 d’octubre de 2015

La festa major d'estiu de 1911 i l'accident de l'orquestra (16-08-1911)

Bages Ciutat, 16 d'agost de 1911, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"Accident.- De Navarcles ens comuniquen que aír anava a ocorre en el Pont d'aquella carretera un greu accident que havia de reportar fatals consequencies.
Al passar pel citat pont la tartana que conduía als músics de la Orquesta "La Independiente", de Olesa, s'encabritá el cavall devanter, axecantse per dessobre la barana del pont, quedant penjat en ella y la tartrana aprestada a la paret de la barana, de manera que'ls passatgers, en inminent perill de ses vida, feyen de contrapés pera que el velcol no caygués dalt-abax del pont.
Alguns veíns de Navarcles y carreters que s'esqueyen de passar per aquell lloc, al adonarse del accident corregueren a prestar aussili tallant els tirants del cavall que caygué al riu y morí ofegat.
Unicament el tartraner sofrí algunes contussions; els músics sortiren ilesos del accident, sofrint sols el consequent susto, que, naturalment, no fou petit.
- La festa major d'aquesta població ha transcorregut en mitj de una animació veritablement ecstraordinaria, havénthi concorregut un bon nombre de forasters de tots els pobles de la rodalía."