2 de novembre de 2015

Assemblees republicanes (05-02-1914)

Bages Ciutat, núm.1240, 5 de febrer de 1914, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"L'Assemblea Republicana.- Les impressiones i noticies que dels pobles d'aquest districte ha rebut i segueix recullint a cada moment la Comissió electoral nombrada en la reunió republicana celebrada el passat diumenge en el C.N.R., no poden ser mes falagueres i encoratjadores per a els propósits que animen a la mentada comissió de donar la batalla a les dretes en les próximes elecciones llegislatives pera arrencar el districte del jou amb que preté endogalar-lo l'odiós caciquisme.
Al sol anunci del acoblament de totes les foreces veritablement lliberals i democrátiques del districte pera combatre al enemic comú, arreu de nostra comarca ha començat a renaixar l'esperit lliberal i republicá; no es sols dels pobles eminentment lliberals, com Sallent, Sampedor, Navarcles, Suria, Sant Vicents, Monistrol, etz., d'aon arriben les més entussiastes adhesions, sino de molts d'altres en els quals els elements avensats han estat dispersos, sens cap organització fins are, en aquets moments en que la defensa dels ideals democrátics amenaçats per l'immoral contiberni establert entre'l Govern i els elements de dreta, han portat a una aliança als partits republicans de Catalunya.
Aquest renaixament del esperit republicá en aquesta comarca quedará patentisat en l'Assemblea de diumenge; acte quina transcendencia es evidenta i que promet resultar uns dels mes grans aconteixements polítics haguts en nostra ciutat."