29 de novembre de 2015

Una reunió sobre l'estat del sector vinyater (02-08-1915)

Bages Ciutat, Any VII, núm.2089, 2 d'agost de 1915, pàgina 2.

"Cambra Agricola Ofical del Pla de Bages
REUNIO IMPORTANT
Convocats pel President D. Josèp Oms Rovís es reunieren en aquèst hostatje social, ahír a les nòu del matí, els Srs. Alcaldes o representants dels pòbles de [...], Navarcles, [...] i els delegats de les entitats agrícoles següents: [...], Sindicats de [...], Navarcles [...].
El Sr. Oms Rovís, en breu i sentit parlament, exposá que l'estat verament llastimós, per tots massa sabut, dels vinyats de la comarca tota de Bages, a causa de la terrible plaga coneguda per mildiu, originará gravíssimes conseqüències d'ordre econòmic en la llar de moltes families, ensemps que a l'erari dels municipis, car trobar-se molts veíns impossibilitats d'atendre al pago de tributs, tampòc podrán els Ajuntaments cumplir sos dèures envèrs l'Estat i la Diputació.
El desastre -afegèix el Sr. Oms i Rovís- que escampa arrèu la desolació i la misèria, adquireix proporcións tant colossals que a mès de que es dona per descomptada la pèrdua d'un 95 % de l'actual cullita hi ha la tamènsa de que en cèrts indrèts será nula també la vinenta, donat el pèssim aspecte que presenten els ceps.
Propòsa que entre els reunits, s'estudíin i acòrdin els mèdis encaminats a prevenir i remeiar en lo possible la fonda crisi que esdevindrá fatalment.
Canviades impresións entre la nombrosa concurrència, fou acullida per aclamació la idea seguent: Designar una comissió composta dels Srs. President de l'Unió de Vinyaters, alcaldes de Manresa, Sallent, S. Fructuós, Balsareny, Artés, S. Vicèns, Torruella, Castellvell, Rajadell, Monistrol, i Castellfullit, Presidents de les entitats agrícoles de Suria, Rocafort, Sampedor, Manresa, i Navarcles, per a que acompanyats del Senador D. Leonci Soler i March, el Diputat a Còrts D. Lluís Vila i els Diputats provincials D. Antoni Abadal, Don Joaquím Borrás, D. Iú Minoves i D. Joan M.ª Roma, als quals s'els inviti atentament, practíquin les gestións que's reserven fins a merèixer la conformitat dels esmentats representants que's farán públiques oportunament, i enviar telegrames al Sr. President del Consell de Ministres i al Sr. President de la Federació Agrícola Catalana-Balear, posant-els'hi en coneixement les circumstancies perque travessa la Comarca i fent al primer petició d'ausilis per amb que aliviar la crítica situació dels vinyaters i agricultors en general."