23 de desembre de 2015

A Moià reben el "Sol Ixent" (03-1912)


A la secció "Crònica local":

"PUBLICACIONS REBUDES 
Hem rebut dues noves publicacions donades á llum fa poch temps, Sol-ixent, de Navarcles y Gabarresa, de Avinyó. Com á vehines nostres que son, els hi donem el «Deu vos guart de benvinguda», considerantles com germanes. Deu nostre Senyor els hi dongui molts anys de vida, pera continuar en la seva tasca periodística, defensant els insteressos morals y materials dels llochs respectius."