24 de desembre de 2015

Crònica d'una excursió a Sant Benet (02-04-1914)

Crónica Social, Any IV, núm.928, 2 d'abril de 1914, pàgines 6-7.

A la secció "Fulla de Sport":

"EXCURSIONISME
Centre Excursionista 
Excursió a Sant Benet de Bages 
Com s'havia anunciat en aquestes columnes el passat diumenge va tenir lloc la excursió a Manresa i Sant Benet de Bages.
A dos quarts de vuit del matí varem reunirnos a la estació, tots els companys que havien de pendre part en la excursió, contant-s'hi entre nosaltres algunes distingides senyoretes.
El dia que's presentava boirós i semblava amenaçar pluja s'anà esclarint a mida que'l tren avensaba cap a la ciutat de Manresa, ont, quan vàrem arrivar-hi feya ja sentir el sol els seus ardents raigs de primavera.
Al andén ens esperaven estimadissims companys de Manresa, entre ells el Srs. Miró, Sarret, Serra, Torra i altres, quins noms sentim no recordar en aquest moment, als qui tinguerem el gust de saludar, canviant, després impresions respecte l'itinerari a seguir a la tarda per visitar la ciutat. Prenguerem comiat, i acompanyats del Sr. Serra ens dirigirem en carruatjes cap al Monestir, passant pel poble de Sant Fruitós de Bages i trovant-nos al cap d'una hora al negrenc edifici que havia estat Monestir de Benedictins.
L'exterior d'aquesta obra d'estil románic, un dels mellors exemplars que existeixen a Catalunya, presenta un aspecte fonament atractiu, i ens anava creixent més l'interès a mida que anavem visitant els distints llocs i dependències de que's composa. El claustre es de lo mes imposant i deliciós a l'hora. Te la forma rectangular i està rodejat d'una galeria que te al llarg de ses parets varies tombes de personatjes célebres. A cada costat del pati hi ha un contra-fort que divideix els arcs en grupos de tres, formant conjunts de 24 arcs i 60 columnes. Els arcs que son molt especials per les seves reduides dimensions contenen preciosos capitells amb motius de flora, fauna i de costums populars de l'època. El centre del pati está poblat d'arbres i plantes que li donen un bonic caient. D'aqui, el company Amigó va tréuren una colecció d'artístiques fotografies.
L'iglesia, que com tot lo restant es del sigle X, te la forma de creu llatina, i es actualment objecte d'una modificació, ja que havent estat en els darrers temps restaurada i enguixada, el seu propietari, l'inteligent pintor en Ramón Casas, fa treure, amb molta cura, tot lo sobrepossat, tornantla aixís al seu estat primitiu.
Anarem seguint lo restant del Monestir admirant entre altres coses un hermós retaule gòtic i l'escala de la cisterna que te al costat un surtidor, presentant en conjunt un pintoresc aspecte.
Deixarem amb recansa el Monastir per dirigir-nos al vei poble de Navarcles, ont prenguérem novament els carruatjes per tornar a Manresa.
Després de dinar vistarem el local del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, [...].
[...].
A 1'estació ens despedirem un nombrós grupo del Centre Excursionista de Bages, retornant a nostra ciutat molt satisfets de l'excursió i de les moltes atencions qu'ens va disposar la hospitalaria Manresa.
H"