19 de desembre de 2015

Dos navarclins formen part d'un jurat (05-03-1918)

Bages Ciutat, Any X, núm.2845, 5 de març de 1918, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"VISTA.- Els díes 5, 6, 7, 8 i 9 del corrent mars, se celebrarán en la secció segona de l'Audencia de Barcelona, un judici oral en causa instruída per aquest Jutjat contra Antoni Puig i altre, per robo, havent d'entendre en la vista els següents jurats:
[...].
Josep Más Farreras i Eugeni Sanfeliu Cura, Navarcles.
[...]."