25 de desembre de 2015

Programa d'una excursió d'una entitat de Terrassa (21-03-1931)

Crónica social, Any XXI, núm.6624, 21 de març de 1931, pàgina 3.

A la secció "Noticias generales y locales":

"EXCURSIONISMO
Pel proper dilluns de Pasqua la «Schola Cantorum» prepara una atractiva excursió, a la que hi convida a totes aquelles persones que simpatitzin amb 1a tasca que porta a cap la mentada entitat.
El programa será, ajudant Déu, el seguent: A tres quarts de 6 del matí, sortida de nostra ciutat [Terrassa], plassa Major, cap a Navarcles passant per La Mata i Talamanca.
A les 8, missa de Comunió, que cantará la «Schola Cantorum» en l'església parroquial de Navarcles.
Acabada la missa es podrá esmorzar, tot seguit, en els patis del Casal del costat de l'església.
Seguidament visita dels claustres i dependéncies de l'antic Monestir de Sant Benet de Bages, que si bé ja tothom coneix, per estar reproduits els claustres i campanar, en el Poble Espanyol, son molt els terrassencs que encara no han visitat els originals. Després d'aquesta visita, es reprendrá la marxa, seguint amb direcció a Manresa. En un bell lloc de les rauredes de la casa pairal, tan ignasiana, les Marcedes [sic], els que es portarán la minestra podrán dinar-hi. Els que vulguin dinar a la fonda podrán fer-ho a Manresa. 
A la tarda es visitaran els principals monuments de Manresa, entre ells la Seu i la Santa Cova, on Sant Ignasi escrigué els llibre dels Exercicis. A mitja tarda es celebrará una pietosa funció religiosa en la qual l'«Schola Cantorum» hi cantará solemnes Vespres a la Mare de Déu. Finalment, retorn a nostra ciutat on s'arribará als vols de les 9. 
Tota la ruta es fará amb els luxosos i confortables auto-cars «Minerva», d'una important casa de Barcelona. El preu del passatge será de 9 pessetes. Com que el nombre de passatges está limitat, a 110, es recomana que els que desitgin inscriure's ho facin lo abans possible.
Demá diumenge, a les 12 del mig dia, en el Centro Social comensará la inscripció i continuará tots els dies de 8 a dos quarts de 9 del vespre, en el mateix lloc."