13 de desembre de 2015

Sol·licitud d'Isidre Puig i Co. per canviar la presa (22-11-1916)

Bages Ciutat, Any VIII, núm.2474, 22 de novembre de 1916, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"De la Diputació.- La Comissió Provincial ha despatxat els següents assumptes:
[...].
[Informe senyalant els requisits que s'han de cumplir per a resoldre sobre la instancia de] la Societat «Isidre Puig Companyía» sol-licitant susbtituir per altra de fàbrica la presa de fusta del seu aprofitament d'aigües del riu Llobregat, en el terme de Navarcles."