16 de desembre de 2015

Vaga a les fàbriques de Sant Benet i del Riu (17-12-1917 i 19-12-1917)

Bages Ciutat, Any IX, núm.2786, 17 de desembre de 1917, pàgina 3; núm.2788, 19 de desembre de 1917, pàgina 2.

A la secció "Noves":

"VAGA.-S'han declarat en vaga els operaris de la fábrica de filats i teixits que'ls Srs. Puig i Companyia posseeixen a Navarcles.
Demanen aument de jornal sens determinar la quantia. 
El nombre de vaguistes ascendeix a uns 400."

A la mateixa secció, dos dies després:

"VAGA.-Els mossos d'Esquadra de Rocafort comuniquen que a la fábrica de filats i teixits de «Sant Benet», situada al terme de Sant Fruitós de Bages, propietat de don Isidre Puig i Companyia el dia 15 del corrent es declararen en vaga uns 420 obrers, homes i dones, sense haver fet cap petició, vegent-se precissats els amos a tancar la fabrica.
En la própia data, a la fábrica també de filats i teixits, anomenada «Del Riu», establerta en terme de Navarcles, propietat dels esmentats senyors, és declaráren en vaga 62 dones, sense al-legar tampoc cap motiu, tancant sos amos la fábrica per tal motiu."