1 de gener de 2016

"Contribució al estudi dels vins de la Comarca de Bages" de Joan Pascual (05-1912)

Qui sembra cull, Any III, núm.27, maig de 1912, pàgina 13.

A la secció "Notes agrícoles":

"Nostre distingit amic y coloborador d'aquesta Revista, senyor Joan Pascual*, farmacèutic de Navarcles, ha tingut la deferència d'enviarnos un eczemplar de la memòria Contribució al estudi dels vins de la Comarca de Bages
Aquest treball, que honra al seu autor, es el fruyt d'un constant estudi que donarem a conexer als nostres llegidors. El Sindicat Agrícol de Sallent li envia sa coral enhorabona y te en molta estima el poguer contar èntre'ls seus compatricis a qui ab tota preferència es dedica a la divulgació de la Enologia, per cert ben pòc coneguda en la Comarca de Bages."

*Entre les col·laboraciones de Joan Pascual es pot mencionar l'article "Algunes consideracions sobre l'empleu de la brisa com abono", publicat en el núm.10 de desembre de 1910.