19 de maig de 2016

Un grup excursionista femení passa per Navarcles (10-04-1933)

El Dia (Terrassa), 10 d'abril de 1933, pàgina 2.

A la secció "Crònica de la ciutat":

"LES PROPERES FESTES DE PASQUES
[...].
Com sigui que el divendres, aniversari de la Repúbliqa, és dia festiu, en algunes fàbriques deixarà de treballar-se el matí del dissabte per tal que els obrers puguin gaudir de quatre dies seguits de festa, la qual cosa contribueix també a l'increment d'excursions. 
Les entitats excursionistes locals, tenen organitzades les següents per als citats dies: 
[...].
G.E. EGARA: Dies 16 i 17 (Secció Femenina).—A Mura, Rocafort, Navarcles, Sant Benet de Bages i Manersa. Guia, Constantí Centelles. Vocal, Carolina Torrella.
[...]."