20 de juny de 2016

La defunció de mossèn Sebastià Toscas (21-05-1935)

Gazeta de Vich, 21 de maig de 1935, pàgina 3.

A la secció "Necrològiques":

"—En la seva casa rectoral de Navarcles passà a la millor vida, el divendres passat [17 de maig], el qui per espai d'onze anys n'havia estat zelós rector, el Rnd. Mn. Sebastià Toscas, prev. Home de caràcter afable i bondadós s'havia fet estimar en totes les parròquies on havia exercit els càrrecs de vicari i de rector.
[...]. 
Déu hagi acollit a la seva glòria aquests dos virtuosos i abnegats sacerdots, mentre recomanem als nostres lectors una oració en sufragi de les seva ànima."