18 de juny de 2016

La resposta de Navarcles a l'enquesta de la divisió territorial (18-05-1933)

Gazeta de Vich, 18 de maig de 1933, pàgina 1.

En portada es publica, durant diversos dies, una anàlisi del treball de la Ponència per a la Divisió Territorial de Catalunya, encarregat per la Generalitat de Catalunya i del qual en resultà la divisió en comarques.

"Resultat de l'enquesta.—Molt interessant és el resultat de l'enquesta feta per la ponència prop de tots els Ajuntaments de Catalunya sobre aquests punts: 1. A quina comarca creieu que pertany el vostre poble? 2. A quin mercat hi ha costum d'anar. 3. A quins altres mercats va hom també a més de l'anterior? Observacions a fer.
[...].
Encara ens és més favorable l'enquesta sobre el mercat. Contesten que tenen a Vich com a primer mercat els següents pobles. [...]; Moià, Navarcles, Sallent, Sampedor i St. Vicens de Castellet, [del districte] de Manresa; [...].
Com es veu que la irradiació del mercat és verament extraordinària; va causar una impressió fonda en els ponents perquè aquesta enquesta té tots els caràcters d'expontaneitat desitjable. [...]."