24 de juliol de 2016

L'acte pro-Estatut de Catalunya (23-07-1931)

L'Opinió, Any IV, número 43, 23 de juliol del 1931, pàgina 2.

A la secció "Informació política":

"Per l'Estatut de Catalunya
[...].
L'ACTE DE NAVARCLES
Diumenge [19 de juliol] a la nit, es traslladaren [des de Navàs] els mateixos propagandistes [el diputat a la Generalitat senyor Farrerres, acompanyat d'uns oradors de l'Unió Catalista Republicana], exceptuant el senyor Ramon Sanz, que es trobava indisposat, al veí poble de Navarcles, on una compacta multitud que emplenava tota la plaça, els esperava per escoltar-los. A la Casa del Poble foren rebuts per tot el Consistori, i des del balcó principal, començà l'acte prèvia presentació, el senyor Marcet; parlà amb sentides paraules, i els proposà que el dia 2 d'agost, tothom votés amb una papereta oberta, puix que una papereta tancada, podria molt bé contenir un vot en contra, i cal que coneguem els mals catalans i també es dirigí a la dona catalana perquè diu que estem en un moment històric i l'esforç ha d'ésser de tots. Fou molt aplaudit diverses vegades. Prengué la paraula tot seguit, l'estudiant Francesc Padró, parlant dels perills del centralisme polític i del militarisme, que diu seran els esculls principals de l'Estatut; remarcà la nostra cordialitat envers Castella; féu una al·locució a la bandera barrada i acabà demanant a tots els humils que com una immensa muntanya de carn s'aixequessin a demanar les llibertats de Catalunya. El diputat senyor Farreres clogué l'acte exposant en un documentat parlament els apunts bàsics de l'Estatut; mantes vegades fou interromput pels aplaudiments del públic fortament impressionat; cal remarcar les paraules del senyor Farreres en dir: «no és ara el moment de destriarnos en partits, no és ara el moment d'enconar la lluita entre els blancs i els vermells, és un moment històric de germanor, tots, dretes i esquerres, hem d'estar amb Catalunya» i -continua- «fem les paus, ja tornarem després a barallar-nos en fer el reglament intern de Catalunya». Els més calurosos aplaudiments es repetiren a cada moment i en acabar el seu discurs.
Resumint: Dos actes plens d'entusiasme per part dels oradors i per part del públic. Felicitem des d'aquestes pàgines els pobles de Navàs i Navarcles, pel seu sentit fortament polític.
[...]."