27 d’agost de 2016

Escoles municipals, un grup coral i una vaga de contramestres (27-05-1934)

La Humanitat, Número 792, 27 de maig del 1934, pàgina 2.

A la secció "Terres de llengua catalana":

"NAVARCLES 
LES ESCOLES MUNICIPALS • ALTRES 
Dins uns dies venç el termini per tal de subscriure accions per valor de trenta-cinc mil pessetes a l'efecte de construir un edifici per a Escoles Municipals. Encara que no es cobrissin aquestes accions, l'Ajuntament té altres mitjans per tal de fer aquestes escoles. 
- Hem tingut la visita del chor «E1 Pensament de Clavé», el qual passà en visita d'excursió. Fou rebut per les autoritats i per la majoria dels veïns de la població. 
- Continua en estat estacionari la vaga de contramestres."