9 de setembre de 2016

Crònica de les festes republicanes (12-09-1934)

La Humanitat, Número 884, 12 de setembre del 1934, pàgina 2.

A la secció "Terres de llengua catalana":

"NAVARLCES
NOTES LOCALS
El dia 9 tingué lloc el programa de festeigs organitzats per la societat coral «La Floresta» de Sants.
A dos quarts d'onze del matí del dia 8 arribà el cor «La Floresta» al qual esperava la Societat Coral Republicana, i tot seguit, es dirigiren a l'Ajuntament per tal de saludar les autoritats i després de cantades les dues composicions de salutació, els fou imposada per l'alcalde una llaçada. Després d'aquesta cerimònia, el cor visità la Societat Coral Republicana i actes seguit les autoritats junt amb la Junta i membres d'Esquerra Catalana es dirigiren a la Plaça Clavé, per tal de rebre dels diputats senyors Amadeu Aragay i senyora, senyor Francesc Senyal i altres, acompanyats de la cobla «Art Català» i els alumnes de les escoles nacionals.
Es dirigiren a les Cases Consistorials i acte seguit es procedí al descobriment de les plaques que donen el nom de Francesc Macià i Francesc Layret, respectivament, a una plaça i a un carrer de la població. Després s'anà a la casa d'En Valentí Vintró, on estan instal·lades dues classes unitàries instaurades per l'Ajuntament. Finit aquest acte, foren obsequiades amb un vermut d'honor les autoritats i acompanyants, al local del Centre d'Esquerra.
Abans de l'esmentat vermut, arribà, mentre ballaven la darrera sardana de les que la cobla desgranà a la Plaça de la República, el conseller d'Agricultura i Economia, senyor Comorera, el qual fou rebut amb una sorollosa ovació.
A les dues de la tarda i en el Saló de les Cases Consistorials, tingué lloc un banquet oficial al qual assistiren uns cinquanta comensals.
A dos quarts de set de la tarda i en el local «Cinema Met», tingué lloc el míting político-cultural, en el qual prengueren part el conseller senyor Comorera i els diputats senyors Senyal, Aragay, l'alcalde de Manresa i altres. Tots foren molt aplaudits.
Prengueren part a aquesta festa representacions de tots els pobles de la contrada com Artés, Castellvell, Mura, Rocafort, St. Fructuós, altres i Manresa, com hem dit, representada pel seu alcalde senyor Marcet.
Acabat el míting, foren acomiadades les autoritats i acompanyants, a la sortida del local, per la multitud que omplenava aquest.
A dos quarts de quatre fou jugat el partit de futbol entre els equips La Floresta i Navarcles, resultant guayadors de la copa oferta per la sastreria «Iris», l'equip local, no sense una lluita aferrissada, que àdhuc portà baralles durant el partit.
Havem de dir que tots els actes foren molt concorreguts."