25 de setembre de 2016

Diferents sants Valentí (09-02-1884)

La Veu del Montserrat, Any VII, núm.6, 9 de febrer de 1884, pàgina 2.

A la secció "Catalunya Sagrada":

"MES DE FEBRER
[...].
Dia 14.—En Navarcles, Pla de Bages, Sant Valentí, Bisbe de Terni en Italia, qui en lo any 273, després de assotat, mori degollat, y lo seu cos en lo segle XI fou portat al monastir benedictí de Sant Benet de Bages, y ara per la supressió de aquest se venera en la vehina iglesia parroquial de Navarcles.—Martirologi Romà, Bolando, Domènech y altres. 
En Ribas, bisbat de Urgell, Sant Valentí Prebere y mártir, qui celebrat per sa doctrina y miracles, després de assotat y atormentat ab fam y cadenas, morí degollat en Roma en la via Flaminia en lo any 270. Lo seu cos fou portat à Ribas en lo any 1667, per lo P. Jacinto Piquer, provincial dels jesuítas; mes en la iglesia col-legiata de Sant Joan de las Abadessas, se venerava ja de temps inmemorial la seva espatlla, y altres reliquias de éll se veneran en Olot, Salarse y Tarrassa.—Martirologi Romà y altres.
[...]."