11 de setembre de 2016

Milicians, contribució, comerços i la fàbrica del Pont (16-08-1936)

La Humanitat, Número 1396. 16 d'agost del 1936, pàgina 2.

A la secció "Les comarques":

"NAVARCLES
Diverses notícies
Donant una prova del civisme que regna a aquesta població, sortiren el dia 12 en direcció cap a Barcelona per a incorporar-se a les columnes que se'ls designi, els braus i animadíssims milicians Frederic Brunet, Francesc Catot, Francesc Moles, Antoni Ambròs, Josep Selleres, Ramon Lladós, Josep Cots, Josep Toscas, Benet Batlle, Miquel Prunés i Josep Rotllant. Desitgem als abnegats minyons molta sort i que poguem assolir quant abans la llibertat i el benestar per a la consolidació del règim republicà.
Durant els propers dies 19 i 20 d'aquest mes s'efectuarà el cobrament de la contribució industrial, territorial i urbana, corresponent al tercer trimestre, en el local dels baixos de la Casa Consistorial.
Complint disposicions de l'honorable conseller d'Agricultura, s'ha fet públic per mitjà de l'Alcaldia a tots els comerciants i entitats del ram que fassin pública declaració de tota classe d'abonaments, així com també els que necessitin fins al desembre vinent per a facilitar-los dits materials.
Esperem una prompte solució al conflicte de la casa Vives S.A., puix que des de fa dotze setmanes que per la manca de cotó, segons declaració feta a la casa, aquesta està parada i segons sembla, encara va per molt llarg. Desitgarem de la gent a la qual incumbeix aquest assumpte, encara que sigui la Generalitat, es donés compte del retard que presenta, i més en els actuals moments que és quan més el poble necessita treballar per a atendre no solament les seves necessitats peremptòries, sinó també poder ajudar els amics i companys que estan als fronts en lluita contra els enemics de la llibertat i del règim."