25 de setembre de 2016

Un nou mossèn (15-03-1879)

La Veu del Montserrat, Any II, núm.11, 15 de març de 1879, pàgina 3.

A la secció "Dietari del Principat":

"Lo número del Botlleti oficial Ecclesiàstich del Bisbat de Vich, publicat ahir, porta la Real ordre aprobant las segonas propostas pera la provisió de curats, nombrant als primers de las ternas presentadas en la forma següent:
CURAT DE TERME de [...]; Santa Maria de Navarcles, á D. Joseph Santanera; [...]."