2 d’octubre de 2016

Crònica de la reunió de la Permanent de l'Ajuntament (26-03-1930)

El Dia, Any II, núm.94, 26 de març de 1930, pàgina 5.

"Diuen de Navarcles
Reunió de la Permanent 
Dissabte [22 de març], a un quart de nou del vespre, s'obrí la sessió, sota la presidèucia de l'alcalde Joan Aguilar Cura, amb assistència dels regidors Jaume Brucart, Antoni Solervicens, Cristòfor Illa i Valentí Guitart.
El secretari llegí l'acta anterior i després d'algunes observacions se aprovà i es passà a la següent ordre del dia:
El secretari donà lectura d'una informació d'Hisenda contestant que aquella ofícina té establert amb el mateix ordre el cobrament de cèdules personals i com sigui qué a alguns pobles no es paguen tan crescudes com a aquest, diu que és degut a que no es presentaren els delegats a confeccionar el nou padró.
Es nomenà substitut de la Junta del Cens electoral, en representació del Municipi, a Jaume Calvet.
També quedà pendent l'assumpte de la carta rebuda amb demanda de subvenció que fins a l'arribada de l'Ajuntament dictatorial cobrava l'Escola Popular i que li fou suprimida per subvencionar a una nova associació patrocinada amb Associació de Pares de Família i Protecció a l'Ensenyament, entitat que si bé pel fi que està establerta és lloable (al revés per solidesa, per quant entitats culturals no són quines per fer política quan el mateix encapsalament ja diu Cultural, Ensenyament!), no hi ha dret que sense causa, pel sol fet d'un caprici, es faci i desfaci de qualsevol manera.
També es presentà i llegí pel mateix una demanda en requeriment pel metge Fructuós Artigalés, el qual, segons en alguna sessió d'Ajuntament, tractant d'economies, s'havia acordat deixar-lo al sou que cobrava abans de formar en la tinència d'Alcaldia, quina exercí durant deu mesos a l'any 24 i durant el qual s'augmentà a mesura del nombre d'habitants de la població, com a titular de la mateixa (cosa que amb tots els coneixements no podia fer si hagués tractat amb gent compatible en el càrrec), deixant unes quartel·les sobre la taula perquè siguin escrites i constin en acta.
A petició del senyor Casals es discuteix sobre la venda ambulant, dient que no és just que al comerç de la localitat no se li autoritzi fins a les set obrir els seus respectius establiments, per quan els venedors ambulants despatxen a l'hora que els dóna la gana, contestant-li la Presidència que s'assabentarà de com està establert a Manresa i que obrarà com li indiquin."