3 d’octubre de 2016

Reunió de la Permanent, canvis a la Societat Coral, una defunció i un espectacle (10-04-1930)

El Dia, Any II, núm.107, 10 d'abril de 1930, pàgina 5.

"Diuen de Navarcles
Reunió de la Permanent
Dissabte a un quart de nou s'obrí la sessió baix la presidència de Joan Aguilar Cura, amb assistència de les tinències senyors Casals, Calvet i regidors, Solervicents, Guitart, Illa i Casadesús. Fou llegida l'acta anterior, la qual es aprovada desprès que el senyor Casals presentà un escrit, atacant fortament contra la lletra presentada en la sessió anterior pel senyor Artigalàs, que diu que l'actual Ajuntament no es podia fer responsable per quant desconeixia la situació econòmica del municipi.
Es presentada una denúncia per la presidència contra el regidor Cristòfor Illa, per negar-se aquest a fer efectiu un impost municipal que ja fa tres anys va aplicar-se a la venta de conill a les carniceries. Intervé en l'assumpte el senyor Casals i en virtut de la negativa del denunciat, la presidència diu que consti amb acte i se li entregui copia de la mateixa. Es presentada una lletra a 8 divde [sic] 34'50 pessetes com també queda pendent de pagament una de 1.700 pessetes i escatx que ja és tenia de fer efectiva la setmana passada. I no havent-hi altres assumptes a tractar per manca d'haver rebut el pressupost municipal aprovat d'Hisenda s'aixeca la sessió. Parlant d'assumptes. ¿No quedaren pendents a la sessió anterior la titular, la venda ambulant, plantilles, etc.? Doncs si un dia es reuneixen tots els membres que componen la Permanent, no es poden discutir i resoldre tots els problemes plantejats senyors consellers ¿Quan hem de parlar-ne? 
Cessantia d'exercici 
Ahir va deixar d'exercir en la societat coral l'empresa Fco. Colillas i Cia., i des d'aquesta data anirà a càrrec de la junta de la mateixa. 
Necrològica 
Fou portat el dissabte passat a sa darrera estada el cos del que en vida fou model de virtut Pere Grané (Lleter). Ens associem al condol general i rebi la família Grané el nostre més sentit condol. 
"Varietès" 
Actuà el diumenge passat, en el local «Cine-Met» l'atracció «Troupe Gistes» la qual meresquè un sens fi d'aplaudiments."