8 d’octubre de 2016

Reunió de la permanent, una conferència i la festa de Sant Isidre (14-05-1930)

El Dia, Any II, núm.134, 14 de maig de 1930, pàgina 5.

"Diuen de Navarcles
Reunió de la Permanent
Dissabte passat se celebrà la reunió de la Permanent, sota la presidència de l'alcalde senyor Aguilar i amb l'assistència dels regidors Casals, Calvet, Illa, Guitart, Casadesús i Solervicens.
Després de llegir l'acta de la sessió anterior, el regidor senyor Casals protesta de l'obra efectuada per un empressari de conduir unes aigües de regar per medi d'un rec de nova construcció. Els altres regidors s'adhereixen a les manifestacions del senyor Casals.
Es llegida una invitació de la Societat Coral per a assistir a la segona conferència del cercle que té en projecte, acordant-se assistir-hi qui bonament pugui.
El senyor Casals demana que les sessions es facin al saló de sessions i no a la Secretaria, puix que el lloc és petit i gairebé no pot assistir-hi públic.
La conferència de Jaume Ferrer Cabra
Diumenge, tingué lloc a la Societat coral «Armonia Navarclense», la conferència a càrrec de Jaume Ferrer Cabra, amb el tema; «Clavé agricultor».
A les tres de la tarda el president Colillas obre l'acte. Després parla Josep Tatjer en nom i representació de Josep Abella, delegat de l'Associació de cors d'En Clavé el qual exposa a la concurrència la tasca que l'entitat té en projecte ja sigui en conferències agrícoles, vinícoles, vitícoles, ganadería, etc., etc., ja en altres actes culturals i a continuació fa un estudi de la persona de Jaume Ferrer i Cabra, que ja des de XXV anys ha conegut i que pel seu tremp com a conferenciant ha d'esbrinar-nos amb el desenrotllament de la seva conferència totes aquelles coses que amb la seva modèstia i senzillesa, posa a la clarividència d'un auditori. A continuació parla el conferenciant, i què en direm? La presència d'un home senzill i modest, però que aquesta modestia es torna amb una font de bon gust; i com descriu el tema.
Clavé agricultor! diu Clavé agricultor perquè essent un industrial sols té una obra com és «La Maquinista» i el considera ell agricultor, ja que totes les seves grans obres tenen un caire sobre la terra i el camp com «Les flors de maig», «Bon matí», «Cap al tard», etc.. Formaven la presidència a més de la junta de l'entitat, representació de l'Ajuntament i del Sindicat Agrícola Navarclí a part d'un nombrós públic que aplaudí fortament al conferenciant.
La festa de St. Isidre
Per dijous festivitat de St. Isidre en el local Sindicat Agrícol Navarclí, està anunciada una conferencia a càrrec M. Rosell i Vila.
Programa per aquesta festa:
A les dues.—Concert en el local social Societat Harmonia Navarclense.
A les quatre.—L'esmentada conferència i acte seguit hi haurà gran ball en el local Harmonia Navarclense, amenitzat per una orquestrina i obsequiant-se a les senyoretes.
CORRESPONSAL"