16 d’octubre de 2016

Reunió de la Permanent, una conferència, la revetlla de Sant Joan, teatre i ball (28-06-1930)

El Dia, Any II, núm.169, 28 de juny de 1930, pàgina 7.

"Diuen de Navarcles 
La reunió de la Permanent 
El prop passat dissabte es reuní la Comissió Municipal Permanent.
Es prengueren entre altres acords el d'entrevistar-se amb el delegat de la Companyia Anònima d'Electricitat per a protestar dels desperfectes que ocasionà a les bombetes el canvi de voltatge de la corrent.
També s'acordà sol·licitar de la mateixa Companyia la instal·lació de deu llums a les fonts del Sobreixidor i de la Cura per complaure els arrendadors de dits punts.
El secretari donà compte dels resums d'acords per a la seva publicació a la Gaceta Oficial.
Conferència vinícola 
Diumenge, tingué lloc al local de la Societat «Armonia Navarclense», l'anunciada conferència a càrrec del secretari del Sindicat de Exportadors de Vilafranca del Penedès, Lluís Mestre Barrero que desenrotllà el tema «Causes de l'actual crisi vinícola», la qual conferència fou explicada amb gran facilitat de paraula i posant de relleu tot el que afecta el vi i a l'abandó que sofreix aquesta indústria per part del govern, malgrat haver sol·licitat del mateix l'ajut que dóna el govern d'altres països als seus cultivadors, especialment a França. Féu resaltar que si no s'aproven les bases presentades al Cap del Govern i al ministre d'Economia, s'haurà de recórrer al concurs personal de tots els interessats en aquest article, davant el problema que actualment està passant.
El senyor Mestre ens recomana fem constar el seu agraïment per les atencions rebudes per l'entitat i del Sindicat Agrícol de Sant Salvador de Guardiola i de Sant Fructuós de Bages.
També ens recomana que fem constar que no fou ell el qui anà a una entrevista a Biarritz sinó un senyor nomenat Domènec Mestre, puix si fou un dels seus organitzadors no hi assistí.
Les festes de Sant Joan
Les festes de Sant Joan transcorregueren animadíssimes. Moltes persones sortiren cap a les fonts, principalment a la de les Tàpies. Hom espera també molta animació per la de Sant Pere.
Funció teatral
Per demà diumenge dia 29 , a les quatre de la tarda, en el local del Cine Met es posarà en escena per la Companyia Catalana d'Espectacles dirigida pel primer actor Enric Guitart, l'obra «La Puntaire d'Arenys». 
Ball a l'Harmonia 
Al local de l'Harmonia Navarclense, hi haurà ball amenitzat per una orquestrina de Manresa.
  Corresponsal"