8 d’octubre de 2016

Reunió de la permanent i amenaces a un periodista (21-05-1930)

El Dia, Any II, núm.140, 21 de maig de 1930, pàgina 5.

"Diuen de Navarcles
Reunió de la Permanent
Dissabte, dia 17, a les nou del vespre, tingué lloc la reunió de la Comissió Municipal Permanent. No es pogué prendre cap acord per mancar-hi la Presidència, assistint-hi les tinències Casals, Calvet i els regidors Illa, Solervicens i Guitart.
À instància del senyor Calvet fou llegida l'acta anterior a la qual hi consta una protesta del senyor Casals respecte un canal per a regar proposat per Calvet (però no acordat pel Consistori) i ordenat per la Presidència amb conveni dels senyors Calvet i Arsegul, quines obres afirma el senyor Casals siguin abonades per qui les hagi ordenat, ja que el Municipi no disposa de diners per a efectuar noves despeses i molt menys, sense figurar al pressupost, i com sigui que en aquella acta diu el senyor Casals que no ha sentit que mai no es tractés d'obres i que si se'n va parlar fou tan vagament que ni se en donà compte, el senyor Calvet li rebolca aquesta protesta dient que ell ja n'ha parlat i pregunta als altres regidors si ho han sentit. Li contestant que no han sentit mai que es parlés d'obres i dirigint-se directament a n'En Guitart diu que ja el coneixerà, per quant això no deixa d'ésser una traïció, li contesta Guitart que ell ja el coneix i que sols formen part del Municipi per les seves conveniències i no pel bé del poble, tenint en compte que diferentes vegades ha demanat en ple Consistori que fos reparat el (femer) de les clavegueres perquè, quan plou entra la porqueria dintre les cases, particularment al carrer d'En Prat de la Riba, i essent ell un dels afectats ni tan sols se li ha donat importància, i en canvi les al·ludides obres sols se'n parlà vagament i ja són efectuades.
Després de llarg debat el senyor Casals aixecà la sessió, deixant per a dissabte vinent la discussió.
Amenaces
Diumenge passat fou sorprès el que escriu per la persona de l'agutzil, amenaçant-lo i fent-lo responsable d'un «Fent memòria» publicat el dissabte passat en aquestes columnes i que per una mala interpretació de la Redacció signava el corresponsal. He d'advertir a aquest bon senyor que jo ben percatat de l'escrit he de manifestar-li en primer lloc que no és a mi, personalment, a qui ha d'assabentar-ne, sinó a la Redacció, i segonament si aquell «Fent memòria» l'atany, no és arrencant queixes ni amenaçant, si no amb la netedat dels comptes com allí li demanen els afectats, ja que per acabar-li de demostrar, jo ni figurava a les llistes, i que tot l'esmentat pot comprovar-ho. Ho té entès, senyor Godiol? Tingui molta cura amb les amenaces, perquè estant ben ne del què dic, es de molt tranquil i segonament que la meva missió és partar notícies i no fer articles d'assumptes que no m'afecten per rés.
CORRESPONSAL"