16 de desembre de 2016

Noces d'or, sessió de la Permanent, la contribució, cinema i la Societat Coral (27-11-1930)

El Dia, Any II, núm.293, 27 de novembre de 1930, pàgina 4.

"Diuen de Navarcles
Noces d'or
Abans d'ahir va tenir lloc la cerimònia de celebrar les noces d'or el nostre amic i antic industrial Valentí Cura. Ho celebrem, a la vegada que felicitem a l'assortada parella i en particular al seu fill Miquel.
Sessió de la Permanent
El proppassat dissabte celebrà reunió la Comissió municipal Permanent. S'acordà entre altres assumptes el de distribuir en dues seccions el cens electoral, l'una en el casc de la població i l'altra en punts disseminats, comprenent les barriades Galobart, St. Bartomeu i Sant Benet. També s'acordà nomenar una Junta d'Aigües, pel que afecta al regadiu nou, amb la cooperació de l'Ajuntament; per així afluixar un xic la tasca que sobre el mateix pesa. Fou atesa la petició feta per Valentí Baraldés respecte a què li deixin omplir el dipòsit particular destinat a regadiu dintre la seva propietat quan li convingui, mitjançant l'abonament dels kilowats, demés de l'import establert que li correspon anualment. També fou rebuda una Comissió del carrer de Manresa, demanant si és que l'Ajuntament no pot atendre actualment la petició formulada per aquell barri per a construir-hi a la vegada que posar-hi l'aigua potable, estudiï l'import i els autoritzi per a construir-ho pel seu compte; va contestar-se que ja s'estudiaria.
El cobrament de la contribució
Per als dies 29 i 30 del corrent està fixat el cobrament del quart trimestre de la contribució, com també el cobrament voluntari de les cèdules personals en els baixos de la Casa Consistorial, en les hores de costum.
Cinema
Diumenge vinent es projectaran uns escollits programes de pel·lícules en els locals «Cine Met» i «Armonía Navarclense».
Reunió
En reunió de Junta celebrada el diumenge passat en la societat coral s'acordà que per a donar una garantia als que han de composar la secció coral i que ingressin de nou a la societat l'entrada franca durant dos mesos en dita entitat.
CORRESPONSAL"