26 de desembre de 2016

Un conflicte per la carn i diversos espectacles (12-12-1930)

El Dia, Any II, núm.305, 12 de desembre de 1930, pàgina 5.

"Diuen de Navarcles
Un cas de grans comentaris
El proppassat dissabte, dia 6, el carnisser Cristòfor Illa en sortir de l'Escorxador de sacrificar dos xais per a la venda, en lloc de portar-los al carner, com és costum, va portar los a casa seva. Assabentat d'això l'Alcalde telefonà immediatament a la guàrdia civil, la qual, per indicació de la nostra primera autoritat, féu recollir els dos caps de referència, al·legant que eren de frau.
¿Com pot ésser frau el bestiar sellat i revisat pel Municipi? El que creiem més lògic aquí és que la nostra primera autoritat va obrar un xic a la lleugera. Considerant aquest cas que el carnisser no havia de fer el que féu, l'autoritat podia imposar-li una multa i l'assumpte hauria tingut un altre caire.
Ara éns preguntem: ¿Qué en farà l'Alcalde dels dos caps de referència? ¿No hauria estat més acceptable que li haguessin impedit la venda de moment i després discutir l'actitud a prendre per a resoldre el cas?
L'Alcalde trameté l'assumpte a la sessió del Ple convocada a l'efecte sense ni tan solament papereta de convocatòria, cosa que l'Alcalde volia que resolguessin els altres regidors, quan ell pel seu compte s'havia emprès l'assumpte i no havent-hi tanta causa com es creu el nostre batlle, tota vegada que en la visita que féu l'inspector de Sanitat, no fa molts dies, en el nostre Escorxador (antic i modern), junt amb una Comissió d'aquest disposa que s'arranjés el més essencial per a poguer matar en el nou Escorxador, i així es féu, mitjançant que tan aviat funcionés es donés de baixa el carner destinat a guardar la carn i que es busqués un lloc més adequat; davant la passivitat de l'Alcalde i les disposicions fetes per la Inspecció, es comprèn que dit carnisser, que ja havia discutit diferentes vegades en el Consistori, obrés de la forma que li semblà per a desvetllar aquella passivitat.
Els dos xais de referència foren repartits el dilluns, dia de la Puríssima, per indicació de l'Alcalde, a les famílies més necessitades de la població.
No ha estat tan comentada la gesta com l'actitud del nostre batlle.
D'espectacles
Dissabte i diumenge vinent en el local cinema «Met» es passarà la gran pel·lícula «La vida privada de Helena de Troia».
Diumenge es celebrarà un gran ball a honor de les modistes.
En el cinema «Harmonia» es representarà la cinta de gran èxit «La escuadra hundida», interpretada per Agnès d'Esterhazi, Bernard Gactzki i Henri Stuart.
Amb motiu de la festa de Santa Llúcia, els obrers de la fàbrica de Sant Benet celebraran un ofici i a l'acabar una audició de sardanes a la plaça Bertran.
Diumenge passat el quadre d'aficionats de la societat Coral representà amb molt encert el drama en quatre actes original d'Andreu Millà «El secret d'un crim». Es destacà en la interpretació la primera actriu senyoreta Maria Piqué, la qual fou molt ben secundada pels aficionats senyors F. Garcés i M. Trullàs.
Corresponsal"