29 de gener de 2017

En Lluís Tragant vent fogons (06-08-1931)

El Dia, Any III, n.489, 6 d'agost de 1931, pàgina 2; i fins el 5 de setembre de 1931.

S'inclou el següent anunci: