19 de febrer de 2017

Crònica de l'acte d'afirmació republicana (19-04-1932)

El Dia, Any IV, núm.696, 19 d'abril de 1932, pàgina 8.

"Acte d'afirmació republicana a Navarcles
A Navarcles, pesi a tots els maneigs dels reaccionaris, que treballen com uns desesperats contra la República, les festes de la commemoració del primer aniversari de la República tingueren una brillantesa extraordinària.
No cal dir que la visita que ens feren els senyors Josep Selvas i Carner i Francesc Farreres i Duran, diputats a Corts i a la Generalitat, respectivament, contribuí poderosament a donar-hi un gran relleu, i provocaren l'entusiasme del poble, el qual els esperava junt amb l'Ajuntament i el Cor, acompanyant-los a la Plaça Bertran, on descobriren la placa que li dóna el nom de Plaça de la República, que portarà d'ara endavant. Els diputats pronunciaren bells parlaments al·lusius a l'acte des del balcó de les Cases Consistorials, els quals discursos foren escoltats religiosament pel nombrós públic que estava reunit a la plaça i a les terrasses de les cases. El Cor cantà amb una gran justesa «La Marsellesa» i «El cant del poble», essent molt aplaudits.
Els diputats hagueren de marxar immediatament perquè els esperaven a Monistrol de Montserrat.
En resum, el poble celebrà el 14 d'abril ben dignament, podent-se comprovar que la República es va consolidant malgrat de totes les activitats dels seus enemics.
Cal fer remarcar l'agraïment dels republicans navarclins al senyor Vintró per les facilitats donades per tal que el nom de la Plaça Bertran podés ésser reemplaçat pel de Plaça de la República."