19 de febrer de 2017

Festes per a commemorar el 1r aniversari de la República (13-04-1932)

El Dia, Any IV, núm.692, 13 d'abril de 1932, pàgina 18.

A la secció "Últimes Informacions":

"El 14 d'abril a Navarcles
L'Ajuntament, amb col·laboració de l'Esbart Cantaire, Societat coral republicana, i Orquestrina Farrés, de Manresa ha organitzat el següent programa:
A les deu del matí, l'Ajuntament en corporació i els diputats senyors Selves i Farreres, es dirigiran a la Plaça per a descobrir la placa que dóna el nom de Plaça de la República, a la plaça de Bertran. A l'esmentat acte hi prendrà part el chor, que cantarà la Marsellesa. Faran ús de la paraula els diputats senyors Selves i Farreres.
Per final, el Chor cantarà el «Cant del Poble», i l'orquestrina executarà ballables.
A la Sala Met, escollí programa de cinema i ball de gala a la Societat Choral."