4 de febrer de 2017

La reparació de la carretera de Talamanca al pas per Navarcles (03-11-1931)

El Dia, Any III, núm.561, 3 de novembre de 1931, pàgina 2.

A la secció "Noves diverses":

"Una nova millora a la nostra comarca
Després d'actives gestions del diputat a la Generalitat per aquest districte senyor Farreras i Duran, el qual ha obtingut que arribessin a un acord favorable l'Ajuntament de Navarcles i la Direcció Tècnica de Foment de la Generalitat, sabem que es va ràpidament a començar les obres de nou afermat de la carretera de Manresa a Talamanca en el tros comprès dintre la població de Navarcles, la qual feia anys que estava en pèssim estat i ara oferia gran perill per al tràfec rodat en l'hivern que hem començat.
Ens plau felicitar a l'amic senyor Farreras per l'activitat que desplega a favor dels interessos de la nostra comarca, logrant en poc temps, malgrat les circumstàncies econòmiques desfavorables, la realització d'una sèrie de millores i obres ben estimables."