4 de febrer de 2017

Una manifestació i una reunió pels fets dels carnissers (24-09-1931)

El Dia, Any III, núm.527, 24 de setembre de 1931, pàgina 3.

"Diuen de Navarcles
Reunió extraordinària pels fets dels carnissers
El dilluns passat hi hagué una petita manifestació, car un escàs nombre de dones es presentaren a l'Alcalde demanant una solució per a l'assumpte dels carnissers, puix que ja feia temps que durava i era vergonyós tirar dues famílies a la misèria. De no resoldre-ho, no responien del que podés passar; en virtut d'això, l'Alcalde cridà una reunió a les vuit del vespre, en presència dels regidors i dels carnissers senyors Celestí Vilaseca i Cristòfor Illa i de Josep Errasti, qui amb veus altes digué al cafè, que si l'Alcalde volia, ja sabia quins podien ésser culpables. Es féu el careig corresponent i resultà que Josep Errasti ho sabia per Lluís Brunet. Immediatament enviaren a buscar a Brunet, i aquest manifestà que havia vist més d'un dia reunions, prop de casa seva, àdhuc sentí que es tractava d'esfrondar la barraca de les escombraries d'aquell carrer, punta del carrer Ametller i que un altre dia es tenien de cremar les casetes.
Fou preguntat si coneix els individus que formaven aquelles reunions i afirmativament digué que eren Lluís Oriols, Cristòfor Illa, Joan Plaià i Jaume Ròdenes. Acte seguit enviaren a buscar els al·ludits i resulta que el primer interrogat, que fou en Ròdenes, diu que mai havien tractat de casetes de carn, més que de la d'escombraries i que si alguna vegada es tractava d'altra cosa, ell es retirava. Interrogaren a l'Orriols i diu el mateix que el primer. El Brunet afirma que ell ho ha sentit. En esguard al bat-i-bull consegüent, l'Alcalde dóna per acabat el debat i diu que ja se'ls cridarà en el seu corresponent lloc i en el seu dia. El jutge senyor Pere Riera, va prendre novament declaració als senyors al·ludits i trameterà l'assumpte al Jutjat del partit, perquè deliberi les gestions i recaigui a qui correspongui la sentència.
Corresponsal"