6 de febrer de 2017

Una segona reunió de futbolistes a Sallent (04-03-1932)

El Dia, Any IV, núm.659, 4 de març de 1932, pàgina 2.

A la secció "Els Esports":

"Reunió de clubs de la comarca a Sallent
Els reunits acordaren la celebració d'un campionat
Anit, va tenir lloc, a Sallent, una reunió de representants de diversos clubs de la comarca, per a tractar de l'organització d'un campionat entre equips del Bages i del Bergadà.
Hi assistiren delegats de la U. E. Bergadana, C. E. Berga, Gironella, Navàs, Penya Salé de Manresa, Sallent, Navarcles, Artés i C. E. Manresa.
Després de discutir-se sobre la conveniència i condicions en què havia de jugar-se, hom acordà que s'anés immediatament a la confecció del calendari que haurà de regir i, a més, que tots els clubs que hi prenguin part hauran de fer un dipòsit de 250 pessetes, com a garantia al compliment de les bases acordades.
També fou senyalada la data del 27 de març per al seu començament.
Fou desestimada una sol·licitud del Sant Vicents per a prendre-hi part, per considerar que a alguns cercles els resultarien massa crescuts els desplaçaments."